Muuramen kalastuskunta

Vesialueet

Muuramen osakaskunnan vesialueiden kiinteistötunnukset ovat Muuramen kunnan puolella 500-876-5-2 ja Jyväskylässä 179-876-22-1

Tarkista ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen asettamat kalastusrajoitukset osoitteesta www.kalastusrajoitus.fi ja osakaskunnan asettamat omat rajoitusalueet tästä (kartta tulossa)

Osakaskunta omistaa vesialueita kaikkiaan yli 40:ssä eri vesistössä.

Osakaskunnan alueella on useita virtavesiä: Muuramenjoki, Myllyjoki, Mattilanjoki, Vuojoki, Ahvenlammesta Päijänteeseen virtaava karttanimetön puro ja Mäkijärvestä Päijänteeseen laskeva pieni nimetön puro.

Tunnetuimmat osakaskunnan saaret ovat Päijänteen Sudensaari ja Muuratjärven Mustasaari. Osakaskunta on rakentanut molempiin saariin luonnossaliikkujien käyttöön laavut. Polttopuut kannattaa tuoda mukanaan ja paikat pitää siistinä, jotta laavut palvelisivat käyttäjiään tulevaisuudessakin.